PDA

View Full Version : Khoá luận, Đồ án, Luận văn


 1. Tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh trong nọc rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah)
 2. Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm AH lên sự tăng trọng và sức đề kháng bệnh đốm trắng ở tôm sú thịt (Penaeus monodon)
 3. Tổng hợp chế phẩm sinh học AH ứng dụng trong nuôi tôm sú thịt (Penaeus monodon)
 4. Thử nghiệm phân lập và nuôi cấy tế bào ung thư cổ tử cung người
 5. Tổng hợp thức ăn viên cho cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus)
 6. Nghiên cứu tác dụng giải độc của cam thảo đối với mã tiền và paracetamol
 7. Khảo sát sự ảnh hưởng của vừng (Sesamum orientale) lên một số chỉ tiêu sinh lý của chuột Mus musculus var. Albino bằng phương pháp cho uống
 8. Xác định nhu cầu protein cho tăng trưởng tối ưu của cá bống kèo giai đoạn 1 (1 tháng tuổi) (Pseudapocryptes lanceolatus)
 9. Bước đầu tạo mùi từ bã cà phê ứng dụng trong thức ăn viên cho cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus)
 10. Thử nghiệm dùng hormon đực ở giáp xác thuộc bộ mười chân decapoda để đực hóa hậu ấu trùng tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii de Man
 11. Phân lập và tạo dòng nguyên bào sợi (fibroblast) người từ bánh nhau
 12. Nghiên cứu tác dụng giải độc trên chuột của chế phầm từ nguồn gốc thiên nhiên
 13. Phương pháp ly trích, thu nhận và làm giàu acid docosahexaenoic (DHA) từ mỡ cá ba sa Pangasius bocourti Sauvage
 14. Ảnh hưởng của nồng độ BSA (Bovine Serum Albumin) trong môi trường nuôi cấy lên khả năng phát triển của phôi chuột giai đoạn trước làm tổ
 15. Phối hợp thuốc có nguồn gốc tự nhiên với màng Gelatin-Alginat trong điều trị tổn thương bỏng
 16. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian cấy đến sự thụ tinh và quá trình phát triển của phôi in vitro trên chuột nhắt trắng
 17. Khảo sát sự tăng trưởng của tế bào sừng người trong điều kiện in vitro
 18. Phương pháp ly trích, thu nhận và làm giàu acid docosahexaenoic trong mỡ cá ba sa Pangasius bocourti Sauvage
 19. Thiết kế và cố định tế bào tuỷ xương lên màng
 20. Thử nghiệm phân lập và tạo dòng nguyên bào sợi từ phôi thai người
 21. “Hoàn thiện kĩthuật trung hòa vi lượng (Microneutralization) trong nghiên cứu huyết thanhdịch tễ học trên người tiếp xúc với virus cúm gia cầm H5N1”
 22. Nghiên cứu, xác định cây ngô chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ bằng kĩ thuật PCR và đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ
 23. Cho mình hỏi về cơ chế tác động của kháng thể đơn dòng!
 24. Phương pháp xác định tỷ lệ nảy mầm của hạt hoa lan
 25. Làm thạch dừa từ dịch ép ca cao
 26. Bể rửa siêu âm là gì?
 27. tài liệu về saponin
 28. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy ở Thừa thiên huế, luận án tiến sĩ sinh học
 29. Enzyme sử dụng