PDA

View Full Version : Lớp 12: Tiến hóa


 1. Evolutino!
 2. Phát sinh và phát triển sự sống (5 câu)
 3. Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá (12 câu)
 4. Phát sinh loài người (2 câu) lớp 10 (1 câu)
 5. Chọn lọc tự nhiên
 6. đưa ti thể, lạp thể ra sống độc lập?
 7. quá trình phát sinh loài người!
 8. Quan hệ 2 loài
 9. Thắc mắc về chọn lọc tự nhiên
 10. Một câu trắc nghiệm nhờ mọi người giải thích rõ giúp em với!
 11. Quần thể ...
 12. Tiến Hóa
 13. Một câu trắc nghiệm trong sách CẤU TRÚC ĐỀ THI 2009
 14. Xin tư liệu phần Sinh thái học lớp 12!
 15. TRao đổi.
 16. Người Silic???
 17. Có Nhất Thiết Phải Vậy Ko???
 18. Cho em hỏi 1 câu với
 19. các học thuyết tiến hóa
 20. một câu hỏi trắc nghiệm trên hocmai.vn
 21. hình thành loài mới
 22. thực nghiệm chứng minh ARN có trước
 23. Chỉ mình vấn đề về quá trình sinh sản hữu tính
 24. Các câu hỏi về sự phát triển của sinh giới.
 25. [Cần giúp]Quá trình hình thành quần thể thích nghi
 26. Hai câu hỏi về tiến hóa.
 27. Cách li địa lý, cách li khoảng cách
 28. Tiến hóa
 29. hai ví dụ sách giáo khoa có vần đề
 30. câu tiến hóa này có vấn đề
 31. Lịch sử phát triển sự sống
 32. 2 câu hỏi về sinh thái KQ
 33. Cơ chế cách li không cần thiết đối với quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là...
 34. Nhân tố tiến hóa!!!Giúp mình với!!!?
 35. Đặc điểm tiến hóa của động vật có xương sống?
 36. Sự khác nhau giữa nhân tố tiến hoá và nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá
 37. Cần chuyên đề tiến hóa LTĐH
 38. Người và tinh tinh
 39. Cách nhớ bài Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.
 40. Phân biệt các học thuyết tiến hoá
 41. Xin tài liệu về phát sinh loài người ở cấp THPT
 42. Tiến hóa hội tụ và tiến hóa phân nhánh
 43. Tự phối có phải là giao phối không?
 44. Một số câu hỏi phần Tiến Hóa
 45. Nguồn nguyên liệu của tiến hóa theo thuyết Darwin là gì?
 46. Hỏi về cách li địa lí
 47. Thuyết tiến hóa Lamac
 48. Chọn lọc tự nhiên và nhân tố tiến hóa
 49. Vai trò của biến dị đồng loạt đối với tiến hóa
 50. xin đề thi sinh hoc theo chuyên đề
 51. Bài tập Quần thể!!
 52. Một số câu hỏi hay về sinh 12.
 53. Tiến hóa
 54. bài tập tiến hóa
 55. Gen giả !!!
 56. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.