PDA

View Full Version : Tiểu luận, bài giảng


 1. [Tiểu luận] Công nghệ vi sinh sản xuất thuốc trừ sâu
 2. [Tiểu luận] Quy trình công nghệ chế biến xúc xích heo tiệt trùng
 3. [Tiểu luận] Tế bào gốc và các ứng dụng của tế bào gốc
 4. [Tiểu luận] Công nghệ sản xuất cà chua chín chậm bằng phương pháp chuyển gen
 5. [Tiểu luận] Cải tạo giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy và dung hợp tế bào trần
 6. [Tiểu luận] Thu nhận hợp chất Alkaloid từ nuôi cấy in vitro tế bào cây dừa cạn
 7. [Tiểu luận] Thu nhận hợp chất shikonin từ cây Lithospermum erythrorhizon
 8. [Tiểu luận] Tìm hiểu về hợp chất tự nhiên của cây mù u (Calophyllum Inophyllum)
 9. [Luận văn] Chiết, tinh chế và ứng dụng của enzyme
 10. [Tiểu luận] Ứng dụng enzyme trong công nghiệp sản xuất sữa
 11. Sưu tập các sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề Sinh học
 12. Sinh học phản tử