PDA

View Full Version : Một bài hóa học


ngoc anh
17-04-12, 23:21
Hòa tan hoàn toàn 1,24g mẫu hợp kim Fe-Cr trong dung dịch H2SO4 loãng rồi chuẩn độ bằng dd KMnO4 thấy hết 20ml đ. Để chuẩn độ 10 ml dd H2C2O4 0,5M (có mặt H2SO4 dư) thấy cần 10ml đ KMnO4 tròn. Tính khối lượng Fe trong hợp kim:
A. 85% B. 79% C. 21% D. 17%