PDA

View Full Version : axit HNO3


Loan.monkey
30-03-09, 16:55
Chúng ta vẫn biết: Fe, Al,Cr, và 1 KL nữa mà hiện tại mình ko nhớ bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội. Nguyên nhân đc giải thik là do có lớp màng oxit bao phủ xung quanh. Nhưng khi làm bài tập thi lại vẫn viết 4 oxit của 4 kim loại này phản ứng với HNO3 đặc nguội như thường?
1 dấu hỏi chấm to đùng!

Lucky_boy
30-03-09, 17:00
Hình như chỉ có 3 Kl như thế thôi.Mà làm gì có như bạn nói.Chỉ viết pư với HNO3 loãng thôi chứ.Hoặc đặc nóng.

Nguyễn Thế huỳnh
30-03-09, 17:36
Chúng ta vẫn biết: Fe, Al,Cr, và 1 KL nữa mà hiện tại mình ko nhớ bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội. Nguyên nhân đc giải thik là do có lớp màng oxit bao phủ xung quanh. Nhưng khi làm bài tập thi lại vẫn viết 4 oxit của 4 kim loại này phản ứng với HNO3 đặc nguội như thường?
1 dấu hỏi chấm to đùng!
Hình như chỉ có 3 Kl như thế thôi.Mà làm gì có như bạn nói.Chỉ viết pư với HNO3 loãng thôi chứ.Hoặc đặc nóng.
Hehe ....:mrgreen: ...Còn cả Co và Ni nữa nha .

:oops: :oops: :dapchet: :dapchet::mrgreen: :mrgreen: :cuta: :cuta: :cuta: :cuta:

Loan.monkey
03-04-09, 17:44
cô giáo em nói là do mấy KL này bị thay đổi cấu trúc trong HNO3 đặc nguội. Chắc là như vậy.
Tiện đây em có 1 câu hỏi khá hay muốn hỏi mọi người. Cho Al vào cốc 1 đựng dd H2SO4, cốc 2 chứa H2SO4 và CuSO4. Hỏi lượng khí thoát ra ở cốc nào nhiều hơn?

Hà Thanh Đạt
03-04-09, 19:09
Ở cốc 2 nhanh hơn, giải thích bằng cơ chế ăn mòn điện hóa... Chắc vậy :mrgreen:

Loan.monkey
12-04-09, 19:44
ko phải ah. Đáp án là chưa đủ dữ kiện đề bài. Có ăn mòn điện hoá thì lượng khí chỉ thoát ra nhanh hơn thôi. Hơn nữa trc khi ăn mòn điện hoá xảy ra thì 1 lượng Al đã bị tan rùi. Dữ kiện chưa đủ nên ko thể kết luận. Đề thi thử trg em đó. Khó vô đối, khoanh liều đến hơn 10 câu.Híc.

Văn Tấn Đình
17-04-09, 17:00
Chúng ta vẫn biết: Fe, Al,Cr, và 1 KL nữa mà hiện tại mình ko nhớ bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội. Nguyên nhân đc giải thik là do có lớp màng oxit bao phủ xung quanh. Nhưng khi làm bài tập thi lại vẫn viết 4 oxit của 4 kim loại này phản ứng với HNO3 đặc nguội như thường?
1 dấu hỏi chấm to đùng!
lớp ox khi td với HNO3 đặc nguội có cấu trúc dặc bt nên bị trơ còn lớp oxit mà các đề bài cho là những oxit thông thường do các pu oxh thông thường sinh ra
cấu trúc 2 loại oxit này ko giống nhau