PDA

View Full Version : Bài toán về HNO3 và ôxit sắt


Lucky_boy
05-04-09, 16:09
Đó là dạng bài toán rất hay gặp để phân loại TS trong ĐTĐH.
Ê bạn nào có mẹo j hay về toán với HNO3 thì share cho cả nhà nhá.
Xin đóng góp 1 mẹo nhỏ:(nhưng rất mới đó-học lóm được của 1 thằng trên lớp)
Khi có bài toán về oxit sắt tác dụng với HNO3,nhất là có cả 3 oxit FeO,Fe2O3,Fe3O4 thì có thể coi hỗn hợp đó là gồm 2 nguyên tố là Fe và O.Rồi AD đlbt e.
VD:Cho 11,36g một hồn hợp X gồm Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4.Cho vào dd HNO3 thì thu được 1,344 l khí NO duy nhất ở dktc.Tính m muối [thi ĐH -khối A 2008-mấ đề 263]
LG: Coi hh chỉ gồm Fe(x mol),O(y mol){Ngộ chưa} => 56x + 16y = 11,36(1)
Fe --> Fe3+ + 3e
x--------x-----3x
O +2e --> O2- {Ngộ chưa}
y--2y
N+5 + 3e --> N+2
------ 0,18---0,06
AD đlbt e: 3x = 2y + 0,18(2){ Có thể nhập ngay hai hệ số 3 và -2 vào MT, con số còn lại là số mol khí nhân với số mol e trao đổi}
Giải hệ (1) và (2) có x = 0,16; y= 0,15.
m muối = 242.n Fe3+ = 0,16.242 = 38,72g.
Cách giải này rất ngắn đúng không.Nếu quen thì lúc gặp những bài thuộc dạng này bạn chỉ việc bật Mt lên,vào MODE giải HPT.Bấm ngay 3,-2,số mol e (do N trao đổi);56,16,m hh ban đầu.=> ra kết quả số mol=> tính tiếp được ngay m muối.
Nếu bài cho m muối bắt tính m hh ban đầu thì càng hay vì đã biết được số mol Fe(giả định)=>Suy ra ngay được nO (nhờ Đlbt e) => Tính đc kl hh ban đầu.

Lucky_boy
05-04-09, 16:34
Có bạn nào có cách giải khác cho bài trên ko?Tớ đã thử làm bằng giải hệ 4 pt 4 ẩn rồi bỏ bớt ẩn đi(cho giá trị ẩn đó = 0 luôn) cũng ra 38,72 g nhưng cách đó quá dài.

Hà Thanh Đạt
05-04-09, 23:01
Đọc bài này trước hết quá ngộ, [Fe] ban đầu đâu phải tất cả là Fe có số OXH=0, và [O] ban đầu trong hợp chất sắt đã là O2-... Vậy mà vẫn ra đúng đáp án, quả là bái phục. Đang suy nghĩ cách khác giải thích hợp lý hơn...:???:

Hà Thanh Đạt
05-04-09, 23:45
Nghĩ ra rồi!!! Ta cố tình đưa bài toán về ban đầu: Đốt m (g) Fe trong không khí được 11,36 g hh X gồm 4 chất (lúc này chẳng quan tâm là chất gì, ta chỉ cần biết nó là hợp chất sắt và oxy). Cho 11,36 g hh X vào dd HNO3 dư, thu được 1,344 l khí NO thoát ra ở điều kiện chuẩn là sản phẩm khử nhất. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Rõ ràng trong phản ứng, ta thấy có các chất sau thay đổi số OXH: Fe0 lên Fe+3, O0 xuống O-2 và N+5 xuống N+3. Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta được phương trình:

Fe0 ---- => Fe+3 + 3e-
m/56 3m/56

O2 -------------- + -------- 4e- -------------- => 2O-2
(11,36 – m)/32 (11,36 – m)/8

N+5 ----- + ----- 3e- => ------ N+2
0,18 0,06

=>3m/56 = 0,18 + (11,36 – m)/8
<=> m = 8,96 (g) => số mol Fe ban đầu = 0,16 mol => số mol Fe(NO3)3 cuối cùng = 0,16 mol
=> m muối = 0,16 . 242 = 38,72 (g)

Cách này dễ hiểu hơn chứ nhỉ...

Nguyễn Thế huỳnh
06-04-09, 15:39
Nghĩ ra rồi!!! Ta cố tình đưa bài toán về ban đầu: Đốt m (g) Fe trong không khí được 11,36 g hh X gồm 4 chất (lúc này chẳng quan tâm là chất gì, ta chỉ cần biết nó là hợp chất sắt và oxy). Cho 11,36 g hh X vào dd HNO3 dư, thu được 1,344 l khí NO thoát ra ở điều kiện chuẩn là sản phẩm khử nhất. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

ah`, nếu đưa về bài toán TQ như Thanh Đạt nói thì sẽ có một số cách nữa ( tính được m Fe thì Ok ):

Ví dụ: Để m gam bột Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp A
gồm Fe và các oxit Fe. Cho hỗn hợp tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 2,24 l NO duy nhất. Tính m.
Giải
1. Phương pháp đại số:
Fe + 4HNO3 ---> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (I)
3FeO + 10HNO3 ---> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
3Fe3O4 + 28HNO3 ---> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 3H2O
Đặt số mol Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 lần lượt là a,b,c,d. Ta có các PT sau:
mA = 56a + 72b + 232c + 160d = 12 (1)
nFe = a + b + 3c + 2d = m/56 (2)
nO trong oxit = b + 4c + 3d = (12-m)/16 (3)
nNO = a + b/3 + c/3 = 0,1 (4)
Có 4 phương trình 5 ẩn số nên phải biện luận, đề không yêu cầu tính a,b,c,d nên ta tính vế trái của 2 hoặc 3 --> m. Để làm điều đó ta có thể tổ hợp 1,4 để được vế trái của 2 hoặcc khử a của 1,4 để thu được vế trái của 3
Kết quả: m = 10,08 g

2. Phương pháp bảo toàn khối lượng:
nFe(NO3)3 = nFe = m/56
nHNO3 = nNO + 3nFe = 0,1 + 3m/56
nH2O = 1/2 nHNO3
Thay các giá trị vào PT:
mA + mHNO3 = mFe(NO3)3 + mNO + mH2O
---> m = 10,08 g

3. Phương pháp bảo toàn e:
ne Fe nhường = ne do O2 thu + ne do N5+ thu
3m/56 = (12-m).4/32 + 0,1.3
---> m = 10,08 g

4. Suy biến của PP bảo toàn e:
Giả sử hỗn hợp chỉ gồm có Fe và Fe2O3
PU: 4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3
---> nFe = 4/3nO2 = 4/3 . (12-m)/32
Số mol Fe trong A: = m/56 - 4/3 . (12-m)/32
Theo (I) --> nFe = nNO ---> m/56 - 4/3 . (12-m)/32 = 0,1
---> m = 10,08
Ta có thể qui hỗn hợp A gồm có Fe và một trong số các oxit kia của Fe nhưng phức tạp hơn do các oxit này phản ứng với HNO3 có tạo NO.

Lucky_boy
08-04-09, 10:02
Đọc bài này trước hết quá ngộ, [Fe] ban đầu đâu phải tất cả là Fe có số OXH=0, và [O] ban đầu trong hợp chất sắt đã là O2-... Vậy mà vẫn ra đúng đáp án, quả là bái phục. Đang suy nghĩ cách khác giải thích hợp lý hơn...:???:
Cach do ko he sai dau Datj ah!Rat dung la dang khac!
@ anh Huynh: Voi cach lap HPT(pp dai so) thi chi can lap 2 pt thoi.Sau do cho c=d=0 roi giai he 2 PT 2 an=>Tinh m muoi

Lucky_boy
10-04-09, 16:35
Nghĩ ra rồi!!! Ta cố tình đưa bài toán về ban đầu: Đốt m (g) Fe trong không khí được 11,36 g hh X gồm 4 chất (lúc này chẳng quan tâm là chất gì, ta chỉ cần biết nó là hợp chất sắt và oxy). Cho 11,36 g hh X vào dd HNO3 dư, thu được 1,344 l khí NO thoát ra ở điều kiện chuẩn là sản phẩm khử nhất. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Rõ ràng trong phản ứng, ta thấy có các chất sau thay đổi số OXH: Fe0 lên Fe+3, O0 xuống O-2 và N+5 xuống N+3. Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta được phương trình:

Fe0 ---- => Fe+3 + 3e-
m/56 3m/56

O2 -------------- + -------- 4e- -------------- => 2O-2
(11,36 – m)/32 (11,36 – m)/8

N+5 ----- + ----- 3e- => ------ N+2
0,18 0,06

=>3m/56 = 0,18 + (11,36 – m)/8
<=> m = 8,96 (g) => số mol Fe ban đầu = 0,16 mol => số mol Fe(NO3)3 cuối cùng = 0,16 mol
=> m muối = 0,16 . 242 = 38,72 (g)

Cách này dễ hiểu hơn chứ nhỉ...
Dong gop them cach nua ne:
Goij a,b,c,d la so mol Fe,FeO,Fe2O3 va Fe3O4=>56a+72b+160c+232d = 11,36.(1)
Fe --> Fe(NO3)3 + NO
3FeO ---> 3Fe(NO3)3 + NO
3Fe3O4 ---> 9Fe(NO3)3 + NO
So mol NO = 0,06=> a+1/3.b + 1/3.c = 0,06(2)
Cho c=d=0 vaf giai (1) va (2) ta duwowc:
a = 0,01;b = 0,15.
Vay khoi luong muoi bawng: 242(a+b+3c+2d)= 242(0,01+0,15+0+0) = 38,72g (Hehehe)
Khoi can lap them 2 Pt nua,anh Huynh nhi?

MrHanU
10-04-09, 17:15
Co minh da day bon minh khong 10 phuong phap( co goi la Thu Thuat) lam bai toan Hoa nhanh,dam bao chi can biet no xong thi khoai phai biet,ai muon thi...ll theo co 01666575818 lam ban vs tui,MrHanU hehehe,lam sao ma dua het len day duoc,haha

MrHanU
10-04-09, 17:23
Đó là dạng bài toán rất hay gặp để phân loại TS trong ĐTĐH.
Ê bạn nào có mẹo j hay về toán với HNO3 thì share cho cả nhà nhá.
Xin đóng góp 1 mẹo nhỏ:(nhưng rất mới đó-học lóm được của 1 thằng trên lớp)
Khi có bài toán về oxit sắt tác dụng với HNO3,nhất là có cả 3 oxit FeO,Fe2O3,Fe3O4 thì có thể coi hỗn hợp đó là gồm 2 nguyên tố là Fe và O.Rồi AD đlbt e.
VD:Cho 11,36g một hồn hợp X gồm Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4.Cho vào dd HNO3 thì thu được 1,344 l khí NO duy nhất ở dktc.Tính m muối [thi ĐH -khối A 2008-mấ đề 263]
LG: Coi hh chỉ gồm Fe(x mol),O(y mol){Ngộ chưa} . chang co j ngo ca,cai nay ai chang biet, thang e trai nhi??? sorry,cojgoi cho a bay cho may phuong phap hay lam,...may anh het tien roi khong nhan tin cho chu duoc

hiền_uyên
10-04-09, 20:39
10 Phương pháp đó chắc là :sơ đồ đường chéo, bảo toàn điện tích, BT khối lượng, tăng giảm khối lượng, BT nguyên tố,BT e,khối lượng mol trung bình.........phải hok? cái này trên mạng cũng có thì phải, cũng nhìu sách trắc nghiệm có lắm... cái ni mình có từ năm 11:mrgreen:

Lucky_boy
13-04-09, 17:11
Quy đổi chất nữa.Các bài toán ở đại lượng chứa tham số nữa.Dùng đồ thị giải toán nữa.
Hiệu quả nhất vẫn là bảo toàn mol electron.

Văn Tấn Đình
16-04-09, 18:44
Chào cả nhà lâu lắm mới lên lại nhớ cả nhà wa chừng
Nhà mình thay đổi nhìu wa

Văn Tấn Đình
16-04-09, 18:49
10 pp đó pp nào cũng đầy cả. Cách qui đổi mới ra có nhanh nhưng còn chậm. Mình có cách này nhanh hơn chỉ cần bấm máy chưa đầy 20s ko cần giải hệ. Cách này mình mới nghỉ ra đầu năm thôi đó là qui đổi theo oxi(tên này do mình nghĩ nên ko hay lắm) cách này áp dụng cho hỗn hợp Fe và oxit của nó

Văn Tấn Đình
16-04-09, 19:00
Khi cho hh td với HNO3 hay H2SO4 đặc -->NO.......
Giả sử oxh hoàn toàn hh thành Fe2O3 thì n O cần =n e nhường nhận :2--->mFe2O3 sau khi oxh=mhh+mO cần mình nói bấy nhiêu thôi cách này mình chỉ nhưng ko mấy người hiểu. Cách này đơn giản áp dụng ĐLBT e thôi nếu bạn nào hiểu thì máy bài này là bài đơn giản nhất mát chưa đầy 20s mà ko cần chạm bút

Lucky_boy
17-04-09, 09:50
chang co j ngo ca,cai nay ai chang biet, thang e trai nhi??? sorry,cojgoi cho a bay cho may phuong phap hay lam,...may anh het tien roi khong nhan tin cho chu duoc
Vừa phải thui nhé!Qua đáng quá ai mà chịu đựơc.Tớ ko phải em trai của cậu.
10 pp ấy đầy rẫy trong các sách,ra hiệu sách xem thiếu gì!Cần gì phải gọi cho cậu để biết cơ chứ.Mà 1 bài thi thì có 2 câu dạng này là cùng chứ gì mà phahỉ nhiều chuyện thế.

Văn Tấn Đình
17-04-09, 16:38
pp giải về õ Fe đó cách này tự mình nghĩ ra mình ko có í gì cả mình chỉ muốn chia sẽ thôi vì nếu giả hệ thì phải mất ít nhất 1 phút nhưng bằng pp qui về 1 ox chỉ cần 2o s bấm máy thôi pp này áp cho cả nếu sau pu còn fe dư nữa

Lucky_boy
18-04-09, 17:23
Chênh lệc 40s ko thành vấn đề.tốt nhất là cứ từ từ mà tiến.Trống thu bài cũng là lúc tô câu 50.
Tớ thử nhìu lần rùi.Cứ chậm chắc kiểu gì cũng được điểm cao.Cứ nhanh nhẩu rùi quay lại soát ko hiệu quả.Vì lúc soát mình luôn nghĩ là cách lúc trước của mình là đúng=> Ngộ nhận.

MrHanU
20-04-09, 18:49
ui.minh thấy cách của Đình hay wa'...cảm ơn cậu nha.....

winny
20-04-09, 23:29
đình có thể nói rõ hơn chút ko?ko thì ai cũng đc. nếu hỉu cách của bạn Đình thì nói lại cho dễ hỉu hộ mình cái nhá tks

hiền_uyên
22-04-09, 13:45
có chắc cái cách đó là do Đình nghĩ ra hok? bạn tớ học lớp chuyên Hoá nói rằng bài toán này có tổng cộng 18 cách giải có cả cái cách này. Mới nhờ nó chỉ bảo mấy cách hiệu quả nhất, cách của Đình dùng gọi là " quy đổi chất oxi hoá" tức là khi dùng HNO3 oxi hoá hoàn toàn lên Fe+3 thì mình xem như dùng oxi để oxi hoá

11.36g hh sắt và các oxit------HNO3---->1.344l NO. tính m muối

ý của Tấn Đình như thế này phải ko?

ne N nhận=ne oxi nhận ( để oxi hoá hoàn toàn hh)=0.06x3=0.18=> số mol oxi: 0.18:4=0.045
nếu oxi hoá hoàn toàn hh thành Fe2O3 thì k/lg hh là: 11.36+0.045x32=12.8
=>nFe(N03)3=2nFe2O3=2X12.8:160=0.16=> m muối=0.16x242=38.72(g)

mà bài toán mình thấy cách hay nhất là dung pp như Huỳnh đã có nhắc tới:
xem hh ban đầu gồm Fe và Fe2O3
nFe=nNO=0.06=> nFe2O3= (11.36-0.06x56):160=0.05=> nFe(NO3)3= 0.06+0.05x2=0.16
=> m muối 38.72 (g)

Lucky_boy
26-04-09, 10:23
:thanks:Ah hieu rui.Tinh mO2 can de oxi hoa het ca hh do thanh Fe2O3.(nO2 = 1/4.ne trao doi).=>Tinh dc so mol Fe2O3=>Tinh dc m muoi!Hay hay thietj!

Hà Thanh Đạt
29-04-09, 02:36
Nghỉ lễ 30/4, mọi người giải trí với mấy bài này nhé:
1. Lấy m (g) hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ khối lượng là 7 : 3, cho tác dụng với dd HNO3 dư thấy đã có 44,1 g HNO3 phản ứng, thu được 0,75m (g) chất rắn, dd B và 5,6 lít hh khí (đkc) gồm NO và NO2. Hỏi cô cạn dd B thu được bao nhiêu g muối khan?
A. 40,5 g
B. 37,8 g
C. 42,2 g
D. 32,6 g

2. Cho a (g) hh Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 44% về khối lượng, vào 500 ml dd HNO3 đặc, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 4,48 lít khí (đkc) NO, chất rắn có khối lượng 0,12a (g) và dd X. Giá trị của A là:
A. 15
B. 67
C. 60,8
D. 70,1.
Xin mời!:hoanho:

Văn Tấn Đình
29-04-09, 18:24
Nghỉ lễ 30/4, mọi người giải trí với mấy bài này nhé:
1. Lấy m (g) hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ khối lượng là 7 : 3, cho tác dụng với dd HNO3 dư thấy đã có 44,1 g HNO3 phản ứng, thu được 0,75m (g) chất rắn, dd B và 5,6 lít hh khí (đkc) gồm NO và NO2. Hỏi cô cạn dd B thu được bao nhiêu g muối khan?
A. 40,5 g
B. 37,8 g
C. 42,2 g
D. 32,6 g
m rắn=0,75m==>Cu dư, Fe dư==>dd là dd Fe2+
n khí =0,25 nHNO3=0,7===>nNO3+=0,45====>n muối=0,225===>m muối=40,5g


2. Cho a (g) hh Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 44% về khối lượng, vào 500 ml dd HNO3 đặc, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 4,48 lít khí (đkc) NO, chất rắn có khối lượng 0,12a (g) và dd X. Giá trị của A là:
A. 15
B. 67
C. 60,8
D. 70,1.
Xin mời!:hoanho:
chất rắn là Cu===>dd muối Fe2+ và Cu 2+
mCu2+=0.32a==>nCu2+=0,005a
mFe2+=mFe=0,56a==>nFe2+=0,01a
n NO=0,2======>
đề có nhầm ko sao HNO3 Đặc to mà lại >>>NO

Văn Tấn Đình
29-04-09, 18:29
còn cái qui đổi ấy mình có thể áp dụng cho bt khi sau pu dd muối Fe là muối Fe2+, nếu zaay thì mình tính lượng O cần thiết để đưa hh về FeO, nếu Fe dư thì trừ tạm Fe ra sau đó cộng lại

thegioihoc
28-05-09, 00:18
mình làm bài của lucky_boy nhá:( chỉ mất 15------>20s bài này thôi):mrgreen:
mFe = m oxit* 0,7 + 5,6*n e nhường
theo bài thì ta có:

mFe = 11,36*0,7 + 5,6*3*0,06 = 8,96 gam ============>nFe = 0,16 mol
muối tạo ra chỉ có Fe(NO3)3 nên BTNT Fe ======> mFe(NO3)3 = 0,16 * 242 = 36,72 gam :chuan:
Nếu các bạn thắc mắc CT trên thì các bạn có thể dùng bảo toàn electron hoặc phương pháp đại số để chứng minh ( mình còn chứng mình đc với dạng này của Cu luôn nhưng mình nghĩ chắc dạng này có cho thì cũng chỉ cho Fe là cùng):mygod:

Lucky_boy
05-06-09, 08:22
Bài 1 của Đạt là 40,5g đúng không,bọn mình thi hkì 1 vào bài này.

Lucky_boy
05-06-09, 08:29
mình làm bài của lucky_boy nhá:( chỉ mất 15------>20s bài này thôi):mrgreen:
mFe = m oxit* 0,7 + 5,6*n e nhường
theo bài thì ta có:

mFe = 11,36*0,7 + 5,6*3*0,06 = 8,96 gam ============>nFe = 0,16 mol
muối tạo ra chỉ có Fe(NO3)3 nên BTNT Fe ======> mFe(NO3)3 = 0,16 * 242 = 36,72 gam :chuan:
Nếu các bạn thắc mắc CT trên thì các bạn có thể dùng bảo toàn electron hoặc phương pháp đại số để chứng minh ( mình còn chứng mình đc với dạng này của Cu luôn nhưng mình nghĩ chắc dạng này có cho thì cũng chỉ cho Fe là cùng):mygod:
Cho tớ hỏi thegioihoc 2 câu:
1.mFe = 0,7mFexOy + 5,6ne(1)
Điều này đúng với mọi oxit sắt và hỗn hợp cảc oxit sắt?
2.Hôm qua tớ làm bài này theo công thức của cậu không ra nè:
"Để 28g Fe trong không khí thu được hỗn hợp nặng 34,4g.Hãy tính phần trăm lượng Fe bị oxi hoá."
Có phải công thức (1) chỉ đúng cho bài toán với HNO3(tức là ne tính theo số mol N)?
Bài toán hôm qua thì mO2= 6,4g nếu tính ne theo O sẽ không ra đáp số đúng.

steven19vn
06-06-09, 17:17
O +2e --> O2- {Ngộ chưa}
y--2y
cái này công nhận ngộ thật, ko biết từ đâu ra?

Nhật Hà
08-06-09, 07:43
O +2e --> O2- {Ngộ chưa}
y--2y
cái này công nhận ngộ thật, ko biết từ đâu ra?

Cho em hỏi ngộ chỗ nào nhỉ?:???::???::???:

naruto-kun
08-06-09, 08:50
Ý bạn ấy là O2-4e-->2O (2-) mới chuẩn!!

thegioihoc
10-06-09, 22:53
O +2e --> O2- {Ngộ chưa}
y--2y
cái này công nhận ngộ thật, ko biết từ đâu ra?


thế O nguyên tử ko đúng ak` mà phải phân tử cho nó to ra:botay:

thegioihoc
10-06-09, 22:59
Cho tớ hỏi thegioihoc 2 câu:
1.mFe = 0,7mFexOy + 5,6ne(1)
Điều này đúng với mọi oxit sắt và hỗn hợp cảc oxit sắt?
2.Hôm qua tớ làm bài này theo công thức của cậu không ra nè:
"Để 28g Fe trong không khí thu được hỗn hợp nặng 34,4g.Hãy tính phần trăm lượng Fe bị oxi hoá."
Có phải công thức (1) chỉ đúng cho bài toán với HNO3(tức là ne tính theo số mol N)?
Bài toán hôm qua thì mO2= 6,4g nếu tính ne theo O sẽ không ra đáp số đúng.


Quy đổi chất oxi hóa xem:???:, mà mình chả bít bài nó thế nào, đưa cụ thể lên mình xem thử:mrgreen:, mỗi bài toán cần phải áp dụng linh hoạt những cách tính khác nhau chứ ko thể cứ làm theo 1 cách là ra nếu thế thì còn gọi gì là hóa nữa :hihi:

Giangfa
22-04-13, 21:14
Giangfa đơn giản hơn thì
Số mol No=0.06
Thi kl Fe=56/80×[(lk hỗn hợp)+24×nNo]
=0.7×[11,36+24×0.06]=8.96g
nFe=nFe(no3)3=8.96/56=0.16
mFe(no3)3=0.16×242=38.72g
10(s) ma don gian !:mrgreen:

huyenpluss
22-06-13, 09:30
Mọi người cho mình hỏi S có tác dụng với HNO3 loãng ko, neus có viết ptpu

sonbarcelona
17-07-14, 17:27
ah`, nếu đưa về bài toán TQ như Thanh Đạt nói thì sẽ có một số cách nữa ( tính được m Fe thì Ok ):

Ví dụ: Để m gam bột Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp A
gồm Fe và các oxit Fe. Cho hỗn hợp tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 2,24 l NO duy nhất. Tính m.
Giải
1. Phương pháp đại số:
Fe + 4HNO3 ---> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (I)
3FeO + 10HNO3 ---> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
3Fe3O4 + 28HNO3 ---> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 3H2O
Đặt số mol Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 lần lượt là a,b,c,d. Ta có các PT sau:
mA = 56a + 72b + 232c + 160d = 12 (1)
nFe = a + b + 3c + 2d = m/56 (2)
nO trong oxit = b + 4c + 3d = (12-m)/16 (3)
nNO = a + b/3 + c/3 = 0,1 (4)
Có 4 phương trình 5 ẩn số nên phải biện luận, đề không yêu cầu tính a,b,c,d nên ta tính vế trái của 2 hoặc 3 --> m. Để làm điều đó ta có thể tổ hợp 1,4 để được vế trái của 2 hoặcc khử a của 1,4 để thu được vế trái của 3
Kết quả: m = 10,08 g

2. Phương pháp bảo toàn khối lượng:
nFe(NO3)3 = nFe = m/56
nHNO3 = nNO + 3nFe = 0,1 + 3m/56
nH2O = 1/2 nHNO3
Thay các giá trị vào PT:
mA + mHNO3 = mFe(NO3)3 + mNO + mH2O
---> m = 10,08 g

3. Phương pháp bảo toàn e:
ne Fe nhường = ne do O2 thu + ne do N5+ thu
3m/56 = (12-m).4/32 + 0,1.3
---> m = 10,08 g

4. Suy biến của PP bảo toàn e:
Giả sử hỗn hợp chỉ gồm có Fe và Fe2O3
PU: 4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3
---> nFe = 4/3nO2 = 4/3 . (12-m)/32
Số mol Fe trong A: = m/56 - 4/3 . (12-m)/32
Theo (I) --> nFe = nNO ---> m/56 - 4/3 . (12-m)/32 = 0,1
---> m = 10,08
Ta có thể qui hỗn hợp A gồm có Fe và một trong số các oxit kia của Fe nhưng phức tạp hơn do các oxit này phản ứng với HNO3 có tạo NO.


Làm sai rồi bạn ơi.

Đại Quảng_TK_HD
07-08-14, 16:35
Mọi người cho mình hỏi S có tác dụng với HNO3 loãng ko, neus có viết ptpu

S tác dụng với HNO3 quá chứ:
3S+4HNO3--->3SO2 +4NO+2H2O(sản phẩm khử không nhất thiết là NO nhé):chuan:

thành đạt
10-08-15, 09:22
mình mới tham gia diễn đàn mong các bạn giúp đỡ..!
với dạng bài như thế này không biết giải như thế nào cho nhanh nhất.. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 30 gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 nung nóng trong một thời gian được chất rắn Y hòa tan hết Y trong HNO3 vừa đủ được dung dịch Z, nhúng thanh đồng trong dung dịch Z đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh đồng giảm 12,8 gam.tìm thành phần phần trăm khối lượng của của các chất trong hỗn hợp X..
MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ

thành đạt
10-08-15, 09:37
Làm sai rồi bạn ơi.

theo mình đồng ý với kết quả 10,08..,mình giải theo cách này
theo công thức kinh nghiệm
mFe=0,7.m(hh)+5,6.(số mol e nhận)
=0,7.12+5,6.(0,1.3)=10,08g

hoangtubuon99
16-05-16, 22:02
quy đổi hỗn hợp oxit sắt về : Fe và FeO
Fe(0)----------> Fe(+3) + 3e
x---------------->3x
Fe(+2)----------> Fe(+3) +3e
y----------------> y
N(+5) +3e -------> N(+2)
0,18<-------------- 0,06
giải hệ pt: 3X+Y=0,18
56X+72Y=11,36
=>x=0,01, y= 0,15
BTNT: nFe(NO3)3= nFe+nFeO= 0,01+ 0,15=0,16
=> mFe(NO3)3=38,72

anhs
06-03-17, 21:14
Có bạn nào có cách giải khác cho bài trên ko?Tớ đã thử làm bằng giải hệ 4 pt 4 ẩn rồi bỏ bớt ẩn đi(cho giá trị ẩn đó = 0 luôn) cũng ra 38,72 g nhưng cách đó quá dài.

còn có cách giải nhanh bạn ahh
m Fe(no3)3 = M Fe(no3)3/80*(m(g)hh + nNo*24)