PDA

View Full Version : Tìm mãi mà ko thấy


nam9690
17-10-09, 21:09
Cho mình hỏi có ai biết CTCT của Cloramin B không? :thanks:
Giúp mình với!:???:

Nguyễn Xuân Hưng
17-10-09, 21:18
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Chloramin_B.svg&filetimestamp=20081019180441

nam9690
18-10-09, 10:37
:thanks:.......