PDA

View Full Version : quang hợp có tạo ra nước???


fall_river_9x
24-01-10, 14:49
theo SGK lớp 10 thì pha sáng quang hợp ko tạo ra nước nhưng ma SÁCH GV 10 NÂNG CAO lại ghi là:sản phẩm của pha sáng lại tạo ra nước? vậy cái nào đúng?:???:

ngoalong
24-01-10, 16:15
Sản phẩm pha sáng vào pha tối tạo nước chứ sao:mrgreen:

fall_river_9x
25-01-10, 18:50
Sản phẩm pha sáng vào pha tối tạo nước chứ sao:mrgreen:
hi xl :smile: các anh chị tại em đánh nhầm,:smile: ý em hỏi là pha tối tạo ra nước như thế nào?vì phương trình tổng quát của quang hợp trong sgk ko đề cập tới việc quang hợp tạo ra nước ,ai bik chỉ với:thanks:

minhanh0213
27-01-10, 14:10
ai bảo bạn là phương trình tổng quát quang hợp trong Sgk không đề cập tới việc quang hợp tao ra nước ??? Bạn thử vik phương trình trong sách ra xem nào. Trong sách viết phương trình là
6 CO2 + 12 H2O --> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
Bạn thử nghĩ tại sao không viết là 6 CO2 + 6 H2O --> C6H12O6 + 6 O2 mà lại viết như vậy

SNET
27-01-10, 17:18
6 CO2 + 12 H2O --> C6H12O6 + 6 CO2 + 6 H2O
Ủa?
Mình nhớ là:
6 O2 + 12 H2O --> C6H12O6 + 6 CO2 + 6 H2O
CO2 không tham gia phản ứng này mà :mrgreen:
Phản ứng trên có tạo ra nước, những cũng cần nước :D

loi_hup
27-01-10, 17:49
6 O2 + 12 H2O --> C6H12O6 + 6 CO2 + 6 H2O

phản ứng hay nhất mà mình thấy..
phản ứng kia đúng rùi
quang hợp có tạo nước

SNOW
27-01-10, 19:03
Ủa?
Mình nhớ là:
6 O2 + 12 H2O --> C6H12O6 + 6 CO2 + 6 H2O
CO2 không tham gia phản ứng này mà :mrgreen:
Phản ứng trên có tạo ra nước, những cũng cần nước :D

:twisted:
Bó tay. Co2 k tham gia lấy đâu C.

6 CO2 + 12 H2O --> C6H12O6 + 6 CO2 + 6 H2O
Lại đây nữa.Đọc lại cơ bản đi nhé.
:twisted:

minhanh0213
28-01-10, 12:32
Quên, viết nhầm, cái đằng sau là O2, sửa lại nhá. Làm gì dữ vậy :tutu:

yueyukito
28-01-10, 18:50
Theo mình thì sản phẩm của pha sáng trong quang hợp là nước và các chất chứa năng lượng khác như ATP, NADH. Phương trình được viết cụ thể như sau:
-diêp lục hấp thu ánh sáng trở thành trạng thái kích động
H2O-----> H+ + OH-
H+ được đưa vào chu trình photphoril hóa quanh hợp tạo NADH (đối với quá trình photphoril hóa không vòng).
- OH- được lấy đi điện tử đưa vào quá trình photphoril hóa quang hợp đi đến nhiều hợp chất trung gian tạo ATP
OH- ----------> OH + electron
2OH ----------> H2O2
H2O2 ---------> H2O + 0.5O2 (PHÀN ỨNG ĐƯỢC XÚC TÁC NHỜ ENZIM caltalase & peroxidase)
theo mình là như vậy không bik có sai không .hi :mrgreen:

SNET
29-01-10, 09:58
Xin lỗi, mình nhầm với phương trình hô hấp tế bào ở giai đoạn Đường phân :D

huyền my
29-01-10, 10:57
Thế này nhé: Chúng ta có phương trình quang hợp là:
6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6 O2
Chúng ta có thể chứng minh được O2 sinh ra trong quang hợp là từ quá trình quang phân li nước nhờ phương pháp sử dụng đồng vị của nguyên tố Oxi.
Ta thấy 2 phân tử H2O sinh ra 1 phân tử Oxi. Vậy nếu theo phương trình trên thì ko thể tạo ra 6 phân tử O2
=> có phương trình 6CO2 + 12H2O=> C6H12O6 + 6O2+ 6H2O
=> sẽ phải có H2O tham gia vào pha tối để tạo ra H ở trong glucozo và trong quá trình tổng hợp glucozo sẽ tạo ra nước. Vậy nước trong quang hợp được tạo ra trong pha tối.

minhanh0213
29-01-10, 12:44
Có cái phương trình này diễn ra ở pha tối trong C3
3 CO2 + 9 ATP + 6 NADPH + 6 H+ → C3H6O3-phosphate + 9 ADP + 8 Pi + 6 NADP+ + 3 H2O.
sau đó 2 cái C3H6O3-phosphate tạo thành 1 C6H12O6, giải phóng 2 ATP (hình như dị)
cái này chứng tỏ quang hợp tạo nước rõ hơn :mrgreen:

nttt
12-02-10, 22:31
Theo mình biết là:
sau quá trình quang phân ly nước sẽ tạo ra H+, e- và Oxy
H+ và e- tham gia vào pha tối cùng CO2, tạo ra C6H12O6 và H2O