PDA

View Full Version : Bài tập nguyên phân giảm phân


nhoxcrazy
19-03-10, 19:11
Giải + giải thích các bài tập nguyên phân, giảm phân này giùm mình nhaz. Cảm ơn các bạn nhiều

Bài 1 :
Quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử ruồi giấm tạo ra đc 8 Tế bào mới.
a) Xác định số đợt phân bào của hợp tử.
b) ở kì trung gian 8 Tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc, bao nhiêu tâm động và bao nhiêu cromatit ?
c) Chuyển sang kì đầu, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép, bao nhiêu trung tử ?
d) Chuyển sang kì giữa, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép, bao nhiêu tâm động, bao nhiêu cromatit ?
e) Chuyển sang kì sau, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn, bao nhiêu tâm động ?
f) Chuyển sang kì cuối, trc khi phân chia tế bào chất, 8 tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc, bao nhiêu tâm động


Bài 2:Có 1 hợp tử cùng loài cùng tiến hành nguyên phân 3 lần và đã tạo ra tổng số 56 tế bào con. Trong các tế bào con có chứa tổng số 448 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định:
a) Số hợp tử ban đầu
b) Tên của loài nói trên
c) Nếu các tế bào con nói trên bước vào chu kì nguyên phân tiếp theo và trải qua nhân đôi nhiễm sắc thể thì số lượng cromatit trong các tế bào bằng bao nhiêu ?


Bài 3: Một tế bào sinh khai của thỏ cái (2n=44). Sau 1 số đợt nguyên phân liên tiếp môi trường tế bào đã cung cấp 11176 nhiễm sắc thể đơn mới hoàn toàn. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng, giảm phân cho trứng. hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 6,25%. Mỗi trứng thụ tinh với tinh trùng tạo ra 1 hợp tử.
a) Tìm số hợp tử đc hình thành
b) Số lượng tế bào sinh trứng và sinh tinh trùng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh
c) Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ?
d) Để hoàn tất quá trình thụ thai mỗi trường tế bào cung cấp cho mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn mới tương đương để tạo trứng và tạo tinh trùng ? nếu các tế bào sinh tinh trùng đc tạo ra từ 1 tế bào sinh dục đực.

Ho Huu Tho
19-03-10, 20:38
Giải + giải thích các bài tập nguyên phân, giảm phân này giùm mình nhaz. Cảm ơn các bạn nhiều

Bài 1 :
Quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử ruồi giấm tạo ra đc 8 Tế bào mới.
a) Xác định số đợt phân bào của hợp tử.
b) ở kì trung gian 8 Tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc, bao nhiêu tâm động và bao nhiêu cromatit ?
c) Chuyển sang kì đầu, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép, bao nhiêu trung tử ?
d) Chuyển sang kì giữa, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép, bao nhiêu tâm động, bao nhiêu cromatit ?
e) Chuyển sang kì sau, 8 tế bào trên có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn, bao nhiêu tâm động ?
f) Chuyển sang kì cuối, trc khi phân chia tế bào chất, 8 tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc, bao nhiêu tâm động
Bài này thì chỉ cần xem trong các kỳ của nguyên phân xảy ra hiện tượng gì trong một tế bào, sau đó nhân với 8 tế bào thôi. Ra đề kiểu này buồn cười nhỉ, chỉ tổ mất công làm mấy phép tính nhân.


Bài 2:Có 1 hợp tử cùng loài cùng tiến hành nguyên phân 3 lần và đã tạo ra tổng số 56 tế bào con. Trong các tế bào con có chứa tổng số 448 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định:
a) Số hợp tử ban đầu
b) Tên của loài nói trên
c) Nếu các tế bào con nói trên bước vào chu kì nguyên phân tiếp theo và trải qua nhân đôi nhiễm sắc thể thì số lượng cromatit trong các tế bào bằng bao nhiêu ?

Bài này chưa biết làm nhưng mà câu b có phải là dựa vào số nhiễm sắc thể để định loài không nhỉ? Mà loài thì vô số, trong khi đó số n của bộ nhiễm sắc thể thì hữu hạn, thì đương nhiên là có nhiều loài có cùng số n. Vậy thì dựa vào số n này thì không thể xác định được loài rồi. --> vô số nghiệm.:shock:

the diminutive cucumber
19-03-10, 23:16
Bài 2 dễ lắm mà bạn.
a,Gọi số hợp tử ban đầu là x ta có:
x.2^k=56
<=> x.2^3=56
<=> x=7
b,Số NST có trong các TB con là 448 hay: X.2^k.2n=448
c, tính số cromatit thì chỉ cần dựa vào số NST đơn thôi mà
448.2=896 :mrgreen:
=>2n=448/56
=> 2n=8

the diminutive cucumber
19-03-10, 23:36
Bài 3 này. Chả biết có đúng không.đúng thì thanks hộ cái:sexy:
Ý c trước nhá:mrgreen:
Theo bài ta có số NST đơn mt cung cấp (mới hoàn toàn) là
2n.(2^k - 2)=11176
=> 2^k= 11176/44 + 2
= 256
=>k=8
Số đơt NP của TB sinh dục dơ khai là 8 lần
a,Số trứng được tạo ra sau GP=số TB sinh trứng=2^k=256 trứng
Mỗi trứng thụ tinh=>1 hợp tử
Số HT dược tạo ra từ 256 trứng, H=50% là 256.50%=128 hợp tử
b,Theo a, số tb sinh trứng cần có là 256 TB
Số TB sinh tinh là 128.(100/6,25)/4=512 tB sinh tinh
(Do H thụ tinh của tinh trùng là 6,25%, mỗi TB sinh tinh tạo ra 4 tinh trùng sau GP):hoanho::hoanho::hoanho:

the diminutive cucumber
19-03-10, 23:40
d) Để hoàn tất quá trình thụ thai mỗi trường tế bào cung cấp cho mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn mới tương đương để tạo trứng và tạo tinh trùng ? nếu các tế bào sinh tinh trùng đc tạo ra từ 1 tế bào sinh dục đực.
:???::???::???:Chả hiểu mô tê gì cả:sexy: thế thụ thai với thụ tinh tì khác gì nhau hat bạn:mygod: điên cái đầu quá:akay::akay::akay::eek:..................... :botay:

nhoxcrazy
21-03-10, 08:42
:???::???::???:Chả hiểu mô tê gì cả:sexy: thế thụ thai với thụ tinh tì khác gì nhau hat bạn:mygod: điên cái đầu quá:akay::akay::akay::eek:..................... :botay:
Trong sách lớp 8 có nói thế này:
Thụ tinh là sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng để tạo thành hợp tử
Thụ thai : trứng đc thụ tinh bám vào thành tử cung, phát triển thành thai


Mình ko làm đc bài này vì hôm sau cô Sinh mới cho Ct về số NST đơn cung cấp(hoàn toàn mới) :D

Cái câu d) cô mình giải thế này:
-Số NST cung cấp cho TB sơ khai cái:
2n.((2^k)-1) + 2n.2^k ( chỗ này có phải là số TB môi trg` cung cấp+ số TB ban đầu ko ?)
= 44.(2^8 -1)+44.256
=22484
- Số NST cung cấp cho TB sinh dục đực:
44.(512-1) + 44.512 = 45012

the diminutive cucumber
29-03-10, 11:36
[quote=nhoxcrazy;42041]
-Số NST cung cấp cho TB sơ khai cái:

2n.((2^k)-1) + 2n.2^k ( chỗ này có phải là số TB môi trg` cung cấp+ số TB ban đầu ko ?)

không phải đâu bạn. đây là tổng của số NST môi trường cung cấp cho TB sinh dục sơ khai cái nguyên phân để tạo TB sinh trứng 2n.((2^k)-1)và TB sinh trứng giảm phân tạo giao tử 2n.2^k:smile:

CRAZO
04-04-10, 00:19
Bài 3: Một tế bào sinh khai của thỏ cái (2n=44). Sau 1 số đợt nguyên phân liên tiếp môi trường tế bào đã cung cấp 11176 nhiễm sắc thể đơn mới hoàn toàn. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng, giảm phân cho trứng. hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 6,25%. Mỗi trứng thụ tinh với tinh trùng tạo ra 1 hợp tử.
a) Tìm số hợp tử đc hình thành
b) Số lượng tế bào sinh trứng và sinh tinh trùng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh
c) Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ?
d) Để hoàn tất quá trình thụ thai mỗi trường tế bào cung cấp cho mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn mới tương đương để tạo trứng và tạo tinh trùng ? nếu các tế bào sinh tinh trùng đc tạo ra từ 1 tế bào sinh dục đực.Bài này chỉ cần sử dụng 2 công thức.
- Số NST đơn mt cung cấp hoàn toàn = 2n(2^k - 2)
trong đó: 2n là bộ NST lưỡng bội của loài
k là số lần nguyên phân
từ đó bạn tìm ra số trứng => số hợp tử => số tinh trùng.
Giải quyết xong câu a, b, c.

Câu d sử dụng công thức
- Số NST đơn mt cung cấp tương đương = 2n(2^k - 1)
(nếu bạn thấy thắc mắc về chuyện một TBSD => 1 trứng thì còn mấy cái thể cực nữa :mrgreen:)

rEmiXeN
30-08-10, 16:27
Việc phân chia tế bào chất ở thực vật phải được tạo điều kiện bởi một cơ chế gọi là

1. cát khai đường chia hình
2. hình thành trục đường xích đạo
3. tấm hình thành trục chính
4. tấm hình thành tế bào
5. a & d
một tính năng chính của prophase trong nguyên phân là gì? :twisted:

lananh_vy_vp
30-08-10, 21:36
Việc phân chia tế bào chất ở thực vật phải được tạo điều kiện bởi một cơ chế gọi là

1. cát khai đường chia hình
2. hình thành trục đường xích đạo
3. tấm hình thành trục chính
4. tấm hình thành tế bào
5. a & d

Linhcute
27-08-13, 22:50
bài tập: 1 tế bào 2n=8, nguyên phân liên tiếp một số lần đã tạo ra số tế bào mới với tổng số NST=256
1. Xác định số đợt phân bào
2. Cho rằng các tế bào mới đc tạo thành nói trên lại diễn ra 1 đợt nguyên phân tiếp theo. Hãy xác đinh:
a. Số cromatit ở kì giữ của các tb.
b. Số tâm động ở kì giữa và kí sau của các tb.
3. Các tế bào đc hình thành nói trên đều trở thành tb sinh trứng:
a. Xác định số trứng tạo thành và số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo trứng.
b. Nấu 50% số trứng đc thụ tinh và mỗi trứng thụ tinh cần 1.000.000 tinh trùng tham gia. hãy tính số NST trong các hợp tử và tổng số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 50% số trứn nói trên.
~ các bạn giúp tớ bài này với ạ!! Tks nhìu!! :):smile:

ngoc1thu2
28-08-13, 05:23
1) 5 lần
2) a)512
b. 256 kì giữa , 512 kì sau
3) a) 32 trứng
512 NST
b) 256 NST , 32 tinh trùng

kt1996
28-08-13, 07:12
1) 5 lần
2) a)512
b. 256 kì giữa , 512 kì sau
3) a) 32 trứng
512 NST
b) 256 NST , 32 tinh trùng

Bạn nên giải chi tiết để người khác tham khảo cách giải chứ, bạn giải kiểu này thì giải kiểu này thì mình nghĩ người hỏi không cần đâu.

Linhcute
28-08-13, 13:18
Bạn giải chi iết cho mình đc :( !! Tks b nhìu

Linhcute
28-08-13, 22:12
1) 5 lần
2) a)512
b. 256 kì giữa , 512 kì sau
3) a) 32 trứng
512 NST
b) 256 NST , 32 tinh trùng
b giải chi tiết cho mình đc k? Tks!

phamhuunghi091985
29-08-13, 13:12
Cái này phải biết công thức và hiểu chu kì nguyên phân tường tận mới được.
Bạn sẽ sớm đạt được điều đó nếu bạn cố công tìm tòi.

ngoc1thu2
31-08-13, 18:05
chà xin lỗi bạn nhé nhưng mà tớ ko biết giải thích tn :D

nếu như bạn hiểu về cơ chế NP GP thì bài này toàn lắp công thức cả.
bạn có thể xem lại SGK 10 nhé :D