Diễn đàn Sinh học Việt Nam

Diễn đàn Sinh học Việt Nam (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/index.php)
-   Sinh thái - Tiến hóa - Đa dạng sinh học (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Rừng trên núi cao ở Việt Nam (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=16892)

serry1410 10-11-12 20:53

Rừng trên núi cao ở Việt Nam
 
Em đang làm thuyết trình về rừng ở Việt Nam và có một thắc mắc mong được các anh chị giúp đỡ
Vì sao tất cả rừng trên núi cao đều là rừng thường xanh và các loài cây chiếm ưu thế là cây Lá rộng, lá kim?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 00:57.

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.