Diễn đàn Sinh học Việt Nam

Diễn đàn Sinh học Việt Nam (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/index.php)
-   Sinh học lớp 6,7,8,9 (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Ai giải hộ mình bài tập Sinh 9 này với. (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=25148)

lequanghoan 31-12-16 09:24

Ai giải hộ mình bài tập Sinh 9 này với.
 
Bài 13: Nghiên cứu sự di truyền của bệnh máu khó đông ở một gia đình người ta ghi được phả hệ sau:
I 1
2

II 1
2

3
4
5

III 1
2
3


4
5
6

a. Tính trạng máu khó đông là tính trạng trội hay lặn?
b. Bệnh di truyền do gen nằm trên NST thường hay NST giới tính?

thanhvovo 15-03-18 22:34

bạn viết lại đề đi nhé :)))


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:44.

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.