Diễn đàn Sinh học Việt Nam

Diễn đàn Sinh học Việt Nam (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/index.php)
-   Công nghệ tế bào, mô, phôi (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Xin nhờ các bạn bên sinh học giúp đỡ (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=25568)

thanhdoan1990 10-03-17 17:33

Xin nhờ các bạn bên sinh học giúp đỡ
 
Các bạn có chuyên ngành về Công nghệ cao trong Hỗ trợ sinh sản , giúp mình down giùm mình cuốn Manipulation of Mammalian Development của Katherine Gordon, Frank H. Ruddle (auth.), Ralph B. L. Gwatkin (eds.) Mong các bạn giúp mình.:please:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 21:26.

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.