Diễn đàn Sinh học Việt Nam

Diễn đàn Sinh học Việt Nam (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/index.php)
-   Tin sinh học (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Chương trình chromas dùng để làm gì (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=20047)

maianhnguyen 11-02-15 15:13

Chương trình chromas dùng để làm gì
 
Cho em hỏi chương trình chromas dùng để làm gì ? vì sao các nucleotide bị nhiễu có xu hướng phân bố ở cuối hoặc đầu


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:39.

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.