Go Back   Diễn đàn Sinh học Việt Nam > Kiếm Trong Diễn Ðàn

kết quả từ 1 tới 3 trên 3
thời gian kiếm là 0.00 giây.
Tìm Kiếm: Posts Made By: Kienvang24
Chuyên mục: Lớp 12: Di truyền - Biến dị 18-12-17, 12:31
Trả lời: 3
Lần đọc: 509
Người gửi Kienvang24
C.25% Lấy giao tử X của mẹ mang gen bệnh lai...

C.25%
Lấy giao tử X của mẹ mang gen bệnh lai với giao tử Y của bố.
0.5 x 0.5 = 0.25 = 25%
Chuyên mục: Sinh học Lớp 10 13-12-17, 20:42
Trả lời: 1
Lần đọc: 2,466
Người gửi Kienvang24
Co nguyên sinh là sự co lại của tế bào TV trg MT...

Co nguyên sinh là sự co lại của tế bào TV trg MT ưu trương, do MT có nồng độ chất tan cao nên nước từ TBTV rút ra ngoài do sự chênh lệch thế nước và nồng độ giữa 2 bên.
Phản co nguyên sinh là...
Chuyên mục: Lớp 12: Di truyền - Biến dị 13-12-17, 20:32
Trả lời: 1
Lần đọc: 418
Người gửi Kienvang24
PL 1: 2 bên sẽ cho cùng tỉ lệ giao tử là 1/6 AA :...

PL 1: 2 bên sẽ cho cùng tỉ lệ giao tử là 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa
=> TLKH ở F1 là 35 cao: 1 thấp
PL 2: cây cao cho 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa còn cây thấp cho 1 aa
=> TLKH ở F1 là 5 cao : 1 thấp
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

 
Chuyển đến

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.