Go Back   Diễn đàn Sinh học Việt Nam > Ký túc xá > Tin tức Sinh học > Kỹ niệm 70 năm ngày Tiến sĩ Creeth khám phá ra liên kết hydro góp phần tạo nên cấu trúc chuỗi ADN.

Ðề tài: Kỹ niệm 70 năm ngày Tiến sĩ Creeth khám phá ra liên kết hydro góp phần tạo nên cấu trúc chuỗi ADN. Send Page to a Friend
Your Username: Click here to log in
Ảnh xác nhận
Recipient Name:
Recipient Email Address:
Email Subject:
Bài viết:

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.