Go Back   Diễn đàn Sinh học Việt Nam > Phổ thông > Sinh học lớp 6,7,8,9

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 16-03-12, 15:27   #1
tantai1997tn
Registered Users
 
tantai1997tn's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2012
Bài gửi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Câu 1(2đ):Hãy cho biết mối liên quan giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
Câu 2(2đ):Người ta sử dụng các biện pháp nào khi gây đột biến? Hãy nêu cơ chế gây thể đa bội ở thực vật bằng chất cônsixin .
Câu 3(2đ):
a) Phân biệt mối quan hệ vật ăn thịt- con mồi với mối quan hệ vật kí sinh- vật chủ.
b) Nếu một loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng thì chúng ta cần có biện pháp gì để duy trì và phát triển loài này?
Câu 4(2đ): Nêu hiện tượng khống chế sinh học. Nêu ý nghĩa sinh học và ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng khống chế sinh hoc. Cho ví dụ về hiện tượng khống chế sinh học trong sản xuất nông nghiệp.
Câu 5(4đ): Cho F1 hoa kép, tràng hoa đều lai với hoa kép, tràng hoa không đều. Thu được F2 có: 598 hoa kép, tràng hoa đều; 197 hoa đơn, tràng hoa đều; 602 hoa kép, tràng hoa không đều; 204 hoa đơn, tràng hoa không đều. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng tràng hoa đều trội hoàn toàn so với tính trạng tràng hoa không đều.
a) Quy luật di truyền nào đã chi phối phép lai trên?
b) Lập sơ đồ lai từ F1 đến F2.
c) Chọn ngẫu nhiên 2 cây có hoa kép, tràng hoa đều ở F2 cho giao phấn với nhau.Nếu không có đột biến xẩy ra, hãy dùng lý thuyết xác suất để tính khả năng xuất hiện của cây hoa đơn, tràng hoa không đều ở F3.
Câu 6(3đ):
Ở vùng sinh sản trong tuyến sinh dục của một cá thể có 5 tế bào sinh dục sơ khai phân bào nguyên phân liên tiếp nhiều đợt đã đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra 1240 NST đơn, các tế bào con sinh ra đều được phát triển tiếp theo và giảm phan hình thành giao tử đã đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 1280 NST đơn. Các giao tử tạo ra được thụ tinh với hiệu suất thụ tinh là 10% đế tạo ra 64 hợp tử.
a) Xác định bộ NST của loài.
b) Xác định giới tính của cá thể đó.
Câu 7(3đ): Một gen có A=20%N và G=900. Khi gen tự nhân đôi một số lần, môi trường nội bào đã cung cấp 9000 nu A cho gen.
a) Xác định số lần gen tự nhân đôi.
b) Trong số gen tạo thành có bao nhiêu gen con mà mỗi gen này đều được cấu thành hoàn toàn từ nu mới của môi trường nội bào?
c) Tình chiều dài của gen.
d) Tính số cặp nu còn lại của mỗi loại mà môi trường nội bào cần cung cấp cho gen.
Câu 8(3đ): Gen B ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nucleotit loại T nhiều gấp 2 lần loại G. Gen B bị đột biến thành gen b( đột biến chỉ ảnh hưởng đến một cặp nu ). Alen b có 2798 liên kết H. Số lượng từng loại nu của alen b là bao nhiêu?
Ai biết được hết thì giải em với, em cảm ơn rất nhiều
tantai1997tn is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn

Sponsored Links
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Chuyển đến


vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.