"Mô hình toán trong các hệ thống sinh thái"

#3
Tài liệu mô hình toán các hệ thống sinh thái.

Mình đang nghiên cứu lĩnh vực này, vấn đề thì khó mà tài liệu ít quá. Trong số đó có 2 tài liệu là: "Mô hình toán các hệ thống sinh thá"i: của Chu Đức ?NXB ĐHQG,và "Mô hình toán trong sinh học quần thể" của Lưu Lan Hương, NXB ĐHQG.
Nếu bạn nào có tài liệu về lĩnh vực này thì cho mình tham khảo với nha. Xin cảm ơn.
 
#7
Ai có thể nói cụ thể vấn đề được không. Mình có biết một chút về mô hình toán sinh thái, but đọc topic thì không biết bắt đầu từ đâu hết.
 

Facebook Page

Online now

No members online now.

Hợp tác quảng cáo

Quảng bá sản phẩm, dịch vụ về Công nghệ Sinh học mời liên hệ duongvc@gmail.com!
Top