MÔI TRƯỜNG CAS (Chrome Azurol S Agar) THỬ HOẠT TÍNH SIDEROPHORE

Facebook Page

Online now

No members online now.

Hợp tác quảng cáo

Quảng bá sản phẩm, dịch vụ về Công nghệ Sinh học mời liên hệ duongvc@gmail.com!
Top