Phần mềm phân tích Gel và chỉnh sửa hình Gel..

#81
Theo mình thì đánh giá bằng mắt thường và chỉnh ảnh trong word khi in là tốt nhất. mình cũng dùng thử nó rồi, kể cả phần mềm Launch VisinWorksLS trên máy chụp gel UVP - MỸ.
 

Facebook Page

Online now

Hợp tác quảng cáo

Quảng bá sản phẩm, dịch vụ về Công nghệ Sinh học mời liên hệ duongvc@gmail.com!
Top