sinh học 10

#1
cho e hỏi ' việc so sánh amino acid có thể làm sáng tỏ sự phân ly tiến hóa của các loài có quan hệ họ hàng . bạn có kì vọng rằng, tất cả các protein của toàn bộ loài đều có mức độ phân ly giống nhau không và vì sao có vì sao không:please:(y)
 

Similar threads

Facebook Page

Online now

No members online now.

Hợp tác quảng cáo

Quảng bá sản phẩm, dịch vụ về Công nghệ Sinh học mời liên hệ duongvc@gmail.com!
Top