Diễn đàn Sinh học Việt Nam

GIẢNG ĐƯỜNG

Di truyền - Sinh học phân tử

Do hai bộ môn này khá gần nhau nên chúng được nhập chung vào một diễn đàn
Threads
698
Messages
4,108
Threads
698
Messages
4,108

Hóa sinh

Box này dành cho các chủ đề lý thuyết hóa sinh. Các câu hỏi thực nghiệm xin mời vào box Làm thí nghiệm với protein
Threads
300
Messages
1,193
Threads
300
Messages
1,193

Sinh học phát triển

Các vấn đề lý thuyết về Tế bào - Mô - Phôi
Threads
129
Messages
782
Threads
129
Messages
782

Vi sinh

Các vấn đề lý thuyết về Vi sinh vật học, xin đừng nhầm với box Công nghệ Vi sinh.
Threads
485
Messages
2,220
Threads
485
Messages
2,220

Thực vật

Dành cho các bộ môn Sinh lý thực vật, Hình thái giải phẫu thực vật và Hệ thống học thực vật
Threads
562
Messages
2,498
Threads
562
Messages
2,498

Động vật

Dành cho các bộ môn Sinh lý người và động vật, Hình thái giải phẫu động vật và Hệ thống học động vật
Threads
427
Messages
2,450
Threads
427
Messages
2,450
Threads
229
Messages
1,530

Tin sinh học

Một bộ môn mới đầy triển vọng
Threads
159
Messages
1,010
Threads
159
Messages
1,010

Ngoại ngữ chuyên ngành

Mời tất cả các bạn, đặc biệt là sinh viên, tham gia chuyển ngữ các bài trong box này để đưa lên trang nhất SHVN.
Threads
309
Messages
2,821
Threads
309
Messages
2,821

Những vấn đề lý thuyết khác

Tất cả những chủ đề lý thuyết cơ bản không thuộc các mục trên hoặc không thể tách biệt rõ ràng xin trao đổi tại đây
Threads
172
Messages
851
Threads
172
Messages
851

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Làm thí nghiệm với acid nucleic

Tách chiết, đo OD, điện di, cắt giới hạn, ligation, biến nạp, cloning, blotting...
Threads
267
Messages
2,425
Threads
267
Messages
2,425

Làm thí nghiệm với protein

Điện di protein, Western blot, Elisa, sắc ký, khối phổ...
Threads
149
Messages
791
Threads
149
Messages
791

Công nghệ Vi sinh

Lên men, nuôi sinh khối, dùng vi sinh để xử lý môi trường, phân lập vi sinh vật...
Threads
314
Messages
1,682
Threads
314
Messages
1,682

Những vấn đề thực nghiệm khác

Tất cả những vấn đề thực nghiệm không thuộc các lĩnh vực trên hay không thể tách biệt rõ ràng xin mời trao đổi tại đây
Threads
160
Messages
763
Threads
160
Messages
763

BioMarket

Mua bán, trao đổi, vay mượn hóa chất vật tư thí nghiệm. Tư vấn sử dụng máy móc. Thanh lý đồ thí nghiệm cũ... lĩnh vực Công nghệ Sinh học.
Threads
724
Messages
1,630
Threads
724
Messages
1,630

THƯ VIỆN

Tài liệu theo yêu cầu

Hỏi xin, trợ giúp, chia sẻ... các tài liệu chuyên ngành Sinh học
Threads
681
Messages
8,124
Threads
681
Messages
8,124

Ebook Sinh học

Threads
78
Messages
341
Threads
78
Messages
341

Tiểu luận, bài giảng

Threads
13
Messages
21
Threads
13
Messages
21

KÝ TÚC XÁ

Thảo luận chung

Threads
1,321
Messages
7,623
Sub-forums:
  1. AquaYouth NTU
Threads
1,321
Messages
7,623

Thông báo

Các thông báo của Ban quản trị
Threads
382
Messages
2,697
Threads
382
Messages
2,697

Facebook Page

Online now

Forum statistics

Threads
11,065
Messages
70,561
Members
34,402
Latest member
NTDUY
Top