What's new

Bài toán về anhidrit axit tác dụng vói kiềm.

#1
Với những bài toán cho 1 anhidrit axit (CO2 hay SO2...) tác dụng với dd chứa 1 chất kiềm (KOH hoặc Ca(OH)2...) thì có thể làm nhanh bằng cách giải hệ hoặc đồ thị.Cái này có nhiều trong các sách rùi nhưng Lucky_boy muốn đặt vấn đề 1 oxit axit tác dụng với dd chứa 2 chất kiềm khác nhau hóa trị (vd : KOH Ca(OH)2) thì phải làm thế nào?Mong các bạn/anh/chị góp ý thêm nhiều mẹo hay.
Lucky_boy xin góp ý một mẹo đầu tiên: Coi anhidrit axit phản ứng với Ca(OH)2 trước; sau đó đem sản phẩm tác dụng với KOH.
Cách này ko rõ bản chất lắm nhưng dễ làm và qua thử nghiệm thấy đúng.
VD: Cho 2,24l CO2 sục vào dd hỗn hợp chứa 0,05 mol Ca(OH)2 0,2 mol KOH.Tính khối lượng kết tủa thu được.
A:0g B:5g C:10g D:20g.
LG: nCO2 = 0,1 = 2nCa(OH)2{Xét với kiềm thổ trước}=> Tạo muối axit.
2CO2 + Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2
0,1------0,05---------0,05
Sau đó:
Ca(HCO3)2 + 2KOH --> CaCO3 + K2CO3 + 2H2O
0,05----------0,1-------0,05
(KOH dư)
Vậy m kết tủa = 0,05.100 = 5g (B)

Có thể ko quan tâm đến tỉ lệ CO2 và kiềm mà đặt ẩn giải hệ luôn(Cái này các anh chị 12 qua rõ rồi,còn các em lớp 8,9 có thể chưa rõ)
CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O(1)
x------x-----------x
2CO2 + Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2(2)
2y-------y-----------y

Hệ x + 2y = 0,1
x + y = 0,05
=> x = 0, y = 0,05 => CHỉ có pư(2) và tạo ra 0,05 mol Ca(HCO3)2.
 
#2
Với những bài toán cho 1 anhidrit axit (CO2 hay SO2...) tác dụng với dd chứa 1 chất kiềm (KOH hoặc Ca(OH)2...) thì có thể làm nhanh bằng cách giải hệ hoặc đồ thị.Cái này có nhiều trong các sách rùi nhưng Lucky_boy muốn đặt vấn đề 1 oxit axit tác dụng với dd chứa 2 chất kiềm khác nhau hóa trị (vd : KOH Ca(OH)2) thì phải làm thế nào?Mong các bạn/anh/chị góp ý thêm nhiều mẹo hay.
Lucky_boy xin góp ý một mẹo đầu tiên: Coi anhidrit axit phản ứng với Ca(OH)2 trước; sau đó đem sản phẩm tác dụng với KOH.
Cách này ko rõ bản chất lắm nhưng dễ làm và qua thử nghiệm thấy đúng.
VD: Cho 2,24l CO2 sục vào dd hỗn hợp chứa 0,05 mol Ca(OH)2 0,2 mol KOH.Tính khối lượng kết tủa thu được.
A:0g B:5g C:10g D:20g.
LG: nCO2 = 0,1 = 2nCa(OH)2{Xét với kiềm thổ trước}=> Tạo muối axit.
2CO2 + Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2
0,1------0,05---------0,05
Sau đó:
Ca(HCO3)2 + 2KOH --> CaCO3 + K2CO3 + 2H2O
0,05----------0,1-------0,05
(KOH dư)
Vậy m kết tủa = 0,05.100 = 5g (B)

Có thể ko quan tâm đến tỉ lệ CO2 và kiềm mà đặt ẩn giải hệ luôn(Cái này các anh chị 12 qua rõ rồi,còn các em lớp 8,9 có thể chưa rõ)
CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O(1)
x------x-----------x
2CO2 + Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2(2)
2y-------y-----------y

Hệ x + 2y = 0,1
x + y = 0,05
=> x = 0, y = 0,05 => CHỉ có pư(2) và tạo ra 0,05 mol Ca(HCO3)2.
Ta có(mình thích nhất câu này)
nCO2=0,1 nOH=0,3=>OH dư=>n!=Ca2+
 

Facebook Page

Online now

Top